Quick Links

Radio Cardiff is not responsible for the content of any external sites.

Home

Schedule


Home

Features


SEARCH New RSS Feed
ADVERTISE WITH RADIO CARDIFF
MEDIA PLAYER
ABOUT US
FIND US ON FACEBOOK

RADIO CAERDYDD

Ychydig Mwy amdanom Ni

Sain y Brifddinas

Radio Caerdydd (98.7FM) yw gorsaf radio Caerdydd sy’n gwasanaethu prifddinas Cymru. Rydyn ni’n darlledu’n lleol ar 98.7FM ac wrth lifo’n fyw ar wefan Radio Caerdydd. Dechreuodd Radio Caerdydd (98.7FM) ddarlledu’n fyw ar ddydd Llun 8 Hydref 2007. Cynhaliwyd agoriad ffurfiol y stiwdio yn Nhrebiwt, Caerdydd, ar 25 Hydref 2007 mewn achlysur lle’r oedd y Gwir Anrhydeddus Rhodri Morgan AC (y Prif Weinidog) yn bresennol. Ystyrir Radio Caerdydd fel gorsaf radio gymunedol, sy’n math o wasanaeth radio sy’n cynnig darpariaeth y tu hwnt i’r gwasanaeth masnachol a chyhoeddus. Mae’n darlledu cynnwys sy’n boblogaidd ac yn berthnasol. Mae Radio Caerdydd yn caniat�u i unigolion, grwpiau a chymunedau ddweud eu stor�au amrywiol eu hunain, rhannu profiadau ac i fod yn weithredol ac yn gyfranwyr y cyfryngau. Fel gyda nifer o orsafoedd radio cymunedol gwirfoddolwyr yw’r gweithlu. O fewn hyn, mae gan yr Orsaf gymysgedd amrywiol odros 50 o gyflwynwyr, darllenwyr newyddion talentog, newyddiadurwyr, ymchwilwyr a darpar beirianwyr sain o bob oed a diwylliant sy’n helpu i sicrhau bod Caerdydd yn cael y wybodaeth ddiweddaraf, yn cael ei diddanu a’i bod yn rhan o’r orsaf radio gymuned leol.

Mae’n arbenigo mewn chwarae MOBO (Music Of Black Origin) reggae; soul; funk; jazz; soca; calypso; cerddoriaeth y byd; bhangra; hip-hop; R&B; cerddoriaeth ty a drwm a bas. Mae hefyd yn cynnwys caneuon o siartiau’r DU ac America.

Mae trefn reolaidd Radio Caerdydd yn llawn bwletinau newyddion lleol a rhaglen gylchgrawn ddyddiol sy’n cynnwys newyddion a gwybodaeth y gymuned; chwaraeon lleol; rhaglen a gynhyrchir ac a gyflwynir gan bobl ifanc 12 � 18 oed; rhaglen gan fyfyrwyr o Brifysgol Morgannwg ; a rhaglen wythnosol ar gyfer y gymuned Somali yng Nghaerdydd.


If you want to Advertise in the Welsh Capital with Radio Cardiff, whether it be on-air or on the web just contact us here or phone us on 02920 229672.

Click here for further information.

To listen to this song, you need the latest Flash-Player and active javascript in your browser.

Title: A Love I Can Feel

Artist: John Holt

EVENTS
FEATURED DJ

FIND OUT THE LATEST NEWS IN CARDIFF
AdvertisingStream